En què es pensen els supervivents del coronavirus?


Resposta 1:

En què es pensen els supervivents del coronavirus?

La majoria de les persones infectades amb el coronavirus sobreviuen i, de fet, només tenen símptomes lleus. A més, la malaltia no està tan estesa com la grip. Així doncs, els supervivents semblaran el 99,99% més de la raça humana actual que no estiguessin infectats o tinguessin refredat. (El refredat és un altre membre de la família de coronavirus.)