Com es diu si té grip, coronavirus o alguna altra cosa?


Resposta 1:

Realment no ho pots dir pel teu compte. Cal fer proves per al virus específic. Hi ha tanta superposició entre virus de la Corona, virus de la grip i molts altres patògens respiratoris basats que els símptomes sols no són un indicador fiable. A més, hi ha un espectre de malalties associades a cadascun d’aquests virus, des de símptomes lleus de flulike fins a pneumònia


Resposta 2:

La grip és sensiblement diferent del coronavirus quant a tots els símptomes considerats junts. Estic segur que hi ha llocs en línia que detallen semblances i diferències.

Tot i això, els tractaments per a cadascun són essencialment els mateixos, és aïllar-se i tornar a casa per descansar i esperar. Si empitjores molt o tens problemes respiratoris greus, seria el moment d’anar al servei d’urgències.